CEL-KAN-DO of SLOMIBO-KAN-DO = EEN NIEUWE KARATESTIJL (Nederlands)

 

KARATE EUROPA

MARTIAL ARTS & MAGICAL ARTS
 

WORLD INTERNET NEUWS

 

          http://www.crazyprofile.com/scroller/scroller-sign.swf  

Get a scroller sign at http://www.crazyprofile.com.com! 

 

 
 
 
 
Hoofdredakteur:
 
Dr.Slobodan Radojev Mitric THE KARATE BOB
 
Artredakteur:
 
Iris de Vries
 
CEL-KAN-DO of SLOMIBO-KAN-DO
 EEN NIEUWE KARATESTIJL 
 
 

DE KARATE BOB FILM INDEX

 

CEL-KAN-DO

of

SLOMIBO-KAN-DO

 

CEL-KAN-DO is een nieuwe KARATESTIJL.

CEL betekent CEL (KERKER)

KAN betekent De WEG

DO betekent TEMPEL

 

 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

THE KARATE BOB

 

Karateka Slobodan Radojev Mitric, bekend onder de bijnaam KARATE BOB, heeft vanaf zijn zestiende jaar getraind in de traditionele Shotokan Karatestijl, waarmee de vader van de moderne Karate GISCHIN FUNASKOSHI is begonnen.

KARATE BOB was tot zijn 23ste jaar professioneel Karateka en Karatehoogleraar, en heeft als zodanig in verschillende West-Europese landen les in JIU JITSU en SHOTOKAN KARATE aan de westerse jeugd, politie en geheime diensten gegeven.

In de herfst van het jaar 1971 heeft Karate Bob een Kroatische TERRORIST uit Osijek, karateleraar Tomislav Rebrina, ontwapend. De man had een revolver getrokken en was van plan leidende vertegenwoordigers van Joegoslavië in Zweden: Dusko Sekulic, Vukasin Milicevic, Sele Popovic, Slavko Zecevic en Karate Bob te liquideren.

 Nadat Karate Bob zijn "karate collega" had overmeesterd, heeft hij hem in de handen van de Zweedse politie overgeleverd, maar eerst nadat Rebrina Tomislav bekend had dat hij een opdracht had van de minister van Binnenlandse Zaken van Joegoslavië en het hoofd van de SDB in Osijek om deze misdaad te plegen, die gelukkig verhinderd kon worden.

 Een paar maanden later werd Karate Bob gearresteerd onder de beschuldiging dat hij tientallen Ustasha’s had mishandeld en dat hij een Zweeds meisje zou hebben verkracht en een andere gegijzeld in zijn nachtclub.

Sindsdien is alles bergafwaarts gegaan…

OP KARATE BOB ZIJN TALLOZE ATTENTAATPOGINGEN GEPLEEGD… "HELDEN" HEBBEN ZELFS MITRAILLEURVUUR OP HEM GEOPEND…  "DEMOCRATISCHE RECHTSTATEN VAN WEST-EUROPA" HEBBEN VAN RECHTBANKEN LEVENSLANG VOOR KARATE BOB GEËIST, WANT ZE KONDEN HET NIET VERTEREN DAT DIE MAN ZICH DURFDE TE VERZETTEN OM ZIJN EIGEN LEVEN TE REDDEN…

 KARATE BOB kwam in de gevangenis, waar hij in totaal meer dan 17 jaar heeft vastgezeten…

MAAR VANAF DE EERSTE DAG IN GEVANGENSCHAP HEEFT KARATE BOB ZICH NIET OVERGEGEVEN.

 De cellen waarin hij was opgesloten, waren overal minder dan 2 meter breed en 3 meter lang. Natuurlijk waren er ook een bed, een metalen klerenkast voor de gevangene, tafel en stoelen, een kastje en een po, en een  bokaal voor water (de gevangenen waren gedwongen om hun behoeften te doen in een kleine po die ze een keer per dag schoon mochten maken. Ook mochten ze maar een keer per dag vers water halen, zo dat het bijna  onmogelijk was in zo’n kleine ruimte te ademen, laat staan KARATE te trainen…

 KARATE BOB DUWDE DE METALEN KAST TEGEN HET EINDE VAN DE CEL WAAR EEN RAAM MET ONDOORZICHTBAAR GLAS  EN METALEN TRALIES WAS (HET WAS DE GEVANGENE VERBODEN OM ZELFS DE BLAUWE HEMEL TE ZIEN).

De kast bedekt de helft van de muur onder de tralies. Vervolgens tilt KARATE BOB het bed vertikaal hoog op en zet het tegen de rest van de muur bij de tralies. Daarna doet hij dat met de tafel en stoelen, en het kastje met de po plaatst hij bovenop de metalen kast. Zodoende creëert KARATE BOB een vrije ruimte van niet groter dan 4 kwadraat meter…

 Dat betekent twee meter breed en twee meter lang.

 In deze vrije ruimte was Karate Bob nu in staat om alle karate technieken zonder moeite te trainen, maar KARATE KATA’S te doen, was ondenkbaar geweest. Zoals iedere KARATEKA weet, is het onmogelijk welke Karate Kata van welke Karatestijl dan ook te doen in zo’n kleine ruimte, laat staan nog de  SHOTOKAN KARATE KATE, die lange stappen eisen. In het slechtste geval was daarvoor een ruimte van minstens  4 bij 6 meter nodig.

Goodbye KARATE!

KARATE BOB HOORT IN ZIJN FANTASIE HOE DEGENEN MET HEM SPOTTEN DIE ZO VAAK GEPROBEERD HEBBEN  HEM TE LIQUIDEREN EN, TOEN DAT NIET LUKTE, HEM OPGESLOTEN HEBBEN TUSSEN BETONNEN MUREN EN STALEN TRALIES. NET ALSOF KARATE BOB EEN ZEER WAARDEVOLLE SCHAT ZOU ZIJN, ZO DAT ZE HEM OP DEZE MANIER IN EEN SCHATKAMER MOESTEN OPSLUITEN…

 

KARATE BOB ZET ZICH NEER OM TE MEDITEREN.

Bij meditatie is dat geen probleem…

 Daar kan niemand je ommuren of iets van je afnemen… daar kan je overal doorheengaan…overal uit gaan… overal heen vliegen… de zeeën splitsen… de sterren aaien… VERLEDEN EN TOEKOMST BEZOEKEN… IN HET PALEIS VAN DE SCHEPPER, OF ZOALS ANDEREN HEM NOEMEN GOD, GLUREN…EN ALS JE WERKELIJK EERLIJK BENT, WEER ZONDER EEN SCHRAMMETJE TERUGKEREN IN JE EIGEN CEL…

 Maar om met succes je eigen geest ALS EEN ZWAARD VAN GEWONE IJZER TOT STAAL TE KUNNEN SMEDEN ZIJN  NAAST GEESTELIJKE OOK LICHAMELIJKE OEFENINGEN NOODZAKELIJK…  

 Dat betekent dat zonder lichamelijke bewegingen er geen geestelijke volmaaktheid te bereiken is…

GOODBYE KARATE = KARATE BOB !!!

 

 MAAR  KARATE BOB ZOU NIET KARATE BOB ZIJN ALS HIJ OOK DAARTEGEN GEEN MIDDEL HAD KUNNEN UITVINDEN…

KARATE BOB BESLOOT OM EEN NIEUWE KARATESTIJL TE CREËREN!

HIJ DOOPT HEM:

CEL-KAN-DO

Zen Kutsu-dachi, Kokutcu Dachi, Kiba dachi en alle andere Karatehoudingen  bewerkt KARATE BOB  tot zeer korte bewegingen (stappen), zodat al snel op die kleine ruimte werkelijk een nieuwe  KARATESTIJL gebaard wordt:

"SLOMIBO CEL-KAN-DO"

 

CEL-KAN-DO is in alle opzichten hetzelfde als SHOTO-KAN KARATESTIJL, alleen de stappen zijn GEMINIMALISEERD. DAARBIJ IS DE SNELHEID EN STOOTKRACHT BIJ ZOWEL DE HAND- ALS BIJ DE BEEN-KARATETECHNIEKEN VERDRIEVOUDIGD…

 CEL-KAN-DO IS EEN KARATESTIJL DIE MEN ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN EN IN ALLE RUIMTES MET SUCCES KAN BEOEFENEN.

Matrozen op boten of onderzeeboten bijvoorbeeld kunnen de KARATESTIJL SLOMIBO CEL-KAN-DO  zonder problemen beoefenen en natuurlijk degenen die vrijwillig of onder dwang opgesloten zijn:

MONNIKEN, NONNEN, EN GEVANGENEN…

 

HOOGACHTEND,

DE KARATE BOB

VADER VAN DE NIEUWE KARATESTIJL

CEL-KAN-DO

 

OF

SLOMIBO-KAN-DO

 

 

SLOMIBO-KAN-DO

BETEKENT:

DE GEESTELIJKE WEG VAN

KARATE BOB 

 

SLOMIBO is de afkorting van SLOBODAN MITRIC BOB

 

CEL-KAN-DO ili SLOMIBO-KAN-DO ..Sta je CEL-KAN-DO?
To je novi KARATE STIL..Rec CEL znaci CELIJA..KAN znaci PUT ..DO znaci DOM ..Karateka Slobodan Radojev Mitric poznat pod nadimkom KARATE BOB trenirao je tradicijonalni Shotokan Karate stil od svoje sesneste godine, kog je otac modernog Karatea GISCHIN FUNASKOSHI zapoceo… KARATE BOB sve do svoje 23 godine bio je profesijonalni Karateka i Profesor Karatea , gde je sirom Zapadne Evrope poducavao omladinu, policiju i tajne sluzbe JIU JUCE i SHOTOKAN KARATE.. U jesen 1971 godine Karatate Bob razoruzava jednog Hrvatskog TERORISTU iz Osijeka ,karate ucitelja Tomislava Rebrinu, koji je potegao revolver i trebao da likvidira vodece prestavnike Jugoslovena u Svetskoj : Duska Sekulica , Vukasina Milicevica,Seleta Popovica, Slavka Zecevica i Karate Boba… Posto je je Karate Bob onesposobijo svog "karate kolegu".. predao ga je u ruke Svetskoj Policiji, nakon da je Rebrina Tomislav priznao da je imao nareduenje od ministra unutr… meer

 

JAZZBALLET VAN IRIS…
IRIS DE VRIES 4 Januari 1941 – 10 Janari 2006….
MOOR INFO:

 

JAZZBALLET VAN IRIS…
IRIS DE VRIES 4 Januari 1941 – 10 Janari 2006….
MOOR INFO:

 

JAZZBALLET VAN IRIS…
IRIS DE VRIES 4 Januari 1941 – 10 Janari 2006….
MOOR INFO:

 

 

THE KARATE BOB FILM INDEX

CEL-CAN-DO
or
SLOMIBO-CAN-DO

CEL-CAN-DO is a new KARATE STYLE.
CEL means CELL (Dungeon)
CAN is the WAY
DO means TEMPLE

Karateka Slobodan Radojev Mitric, known by the nickname KARATE BOB, trained from his sixteenth year in the traditional Shotokan Karate Style, which was inaugurated by the father of modern Karate GISCHIN FUNASKOSHI.
KARATE BOB was until the age of 23 professional karateka and Karate professor, and as such taught Jiu Jitsu and Shotokan Karate in several Western European countries to Western youth, police and secret services.
In the autumn of 1971, Karate Bob disarmed a Croatian terrorist from Osijek, karate teacher Tomislav Rebrina. The man had drawn a gun and was planning to liquidate leading representatives of Yugoslavia in Sweden: Dusko Sekulic, Vukasin Milicevic, Sele Popovic, Slavko Zecevic and Karate Bob.
After Karate Bob had overpowered his &qu… meer

 

THE KARATE BOB FILM INDEX

CEL-CAN-DO
or
SLOMIBO-CAN-DO

CEL-CAN-DO is a new KARATE STYLE.
CEL means CELL (Dungeon)
CAN is the WAY
DO means TEMPLE

KARATE BOB pushed the metal wardrobe against the wall of the cell where there was a window without transparent glass and metal bars(the prisoners were even barred from watching the blue skies).
The wardrobe covered half the wall below the metal bars. Then KARATE BOB lifted the bed up vertically and put it against the rest of the wall. Then, he placed the table and chairs as well as the cupboard with the pot on top of the metal wardrobe, thus creating a space of no larger than 4 square meters.
That means two meters wide and two meters long.
In this space Karate Bob was now able to perform all karate techniques without any problem, but doing KARATE Kata’s was unthinkable. As each karateka knows, it is impossible to do whatever Karate Kata in whatever Karate Style … meer

 

DE KARATE BOB FILM INDEX

CEL-KAN-DO
of
SLOMIBO-KAN-DO

CEL-KAN-DO is een nieuwe KARATESTIJL.
CEL betekent CEL (KERKER)
KAN betekent De WEG
DO betekent TEMPEL

Karateka Slobodan Radojev Mitric, bekend onder de bijnaam KARATE BOB, heeft vanaf zijn zestiende jaar getraind in de traditionele Shotokan Karatestijl, waarmee de vader van de moderne Karate GISCHIN FUNASKOSHI is begonnen.
KARATE BOB was tot zijn 23ste jaar professioneel Karateka en Karatehoogleraar, en heeft als zodanig in verschillende West-Europese landen les in JIU JITSU en SHOTOKAN KARATE aan de westerse jeugd, politie en geheime diensten gegeven.
In de herfst van het jaar 1971 heeft Karate Bob een Kroatische TERRORIST uit Osijek, karateleraar Tomislav Rebrina, ontwapend. De man had een revolver getrokken en was van plan leidende vertegenwoordigers van Joegoslavië in Zweden: Dusko Sekulic, Vukasin Milicevic, Sele Popovic, Slavko Zecevic en Karate … meer

DE KARATE BOB FILM INDEX

CEL-KAN-DO
of
SLOMIBO-KAN-DO

CEL-KAN-DO is een nieuwe KARATESTIJL.
CEL betekent CEL (KERKER)
KAN betekent De WEG
DO betekent TEMPEL

KARATE BOB DUWDE DE METALEN KAST TEGEN HET EINDE VAN DE CEL WAAR EEN RAAM MET ONDOORZICHTBAAR GLAS EN METALEN TRALIES WAS (HET WAS DE GEVANGENE VERBODEN OM ZELFS DE BLAUWE HEMEL TE ZIEN).
De kast bedekt de helft van de muur onder de tralies. Vervolgens tilt KARATE BOB het bed vertikaal hoog op en zet het tegen de rest van de muur bij de tralies. Daarna doet hij dat met de tafel en stoelen, en het kastje met de po plaatst hij bovenop de metalen kast. Zodoende creëert KARATE BOB een vrije ruimte van niet groter dan 4 kwadraat meter…
Dat betekent twee meter breed en twee meter lang.
In deze vrije ruimte was Karate Bob nu in staat om alle karate technieken zonder moeite te trainen, maar KARATE KATAS te doen, was ondenkbaar geweest. Zoals iedere… meer

 

CEL-KAN-DO ili SLOMIBO-KAN-DO ..Sta je CEL-KAN-DO?
To je novi KARATE STIL..Rec CEL znaci CELIJA..KAN znaci PUT ..DO znaci DOM ..Karateka Slobodan Radojev Mitric poznat pod nadimkom KARATE BOB trenirao je tradicijonalni Shotokan Karate stil od svoje sesneste godine, kog je otac modernog Karatea GISCHIN FUNASKOSHI zapoceo… KARATE BOB sve do svoje 23 godine bio je profesijonalni Karateka i Profesor Karatea , gde je sirom Zapadne Evrope poducavao omladinu, policiju i tajne sluzbe JIU JUCE i SHOTOKAN KARATE.. U jesen 1971 godine Karatate Bob razoruzava jednog Hrvatskog TERORISTU iz Osijeka ,karate ucitelja Tomislava Rebrinu, koji je potegao revolver i trebao da likvidira vodece prestavnike Jugoslovena u Svetskoj : Duska Sekulica , Vukasina Milicevica,Seleta Popovica, Slavka Zecevica i Karate Boba… Posto je je Karate Bob onesposobijo svog "karate kolegu".. predao ga je u ruke Svetskoj Policiji, nakon da je Rebrina Tomislav priznao da je imao nareduenje od ministra unutr… meer

 

 

CEL-KAN-DO ili SLOMIBO-KAN-DO ..Sta je CEL-KAN-DO?

…KARATE BOB GURA GVOZDENI ORMAN NA KRAJ CELIJE… GDE SE NALAZI PROZOR SA NEPROGLEDNIM STAKLOM I RESETKAMA (OSUDJENICIMA JE BILO ZABRANJENO CAK I PLAVO NEBO DA GLEDAJU) Orman zauzme polovinu sirine zida ispod resetaka … zatim KARATE BOB podize krevet i stavlja ga uspravno… Onda to cini i sa stolom a stolice i natkasnu sa tutom stavi na orman… Tako KARATE BOB kreira slobodnu povrsinu od najvise 4 kvadratna metra…
Znaci dva metra siroka i dva dugacka… Na ovom slobodnom prostoru Karate Bob je mogao sve karate tehnike sad sa lakocom da trenira… ali da izvodi KARATE KATE … to je bilo nezamislivo… Kao sto je poznato svim KARATEKAMA…. nemoguce je bilo koju Karate Katu izvoditi u tako maloj prostoriji a kamo li jos SHOTOKAN KARATE KATE, koje iziskuju duge pokrete…gde je u najgorem slucaju potrebna prostorija siroka najmanje 4 metra a duga pet do sest metara… ZBOGOM KARATE, KARATE BOBE = CUJE U MAST… meer

 

 

 

THE KARATE BOB FILM INDEX

CEL-CAN-DO
or
SLOMIBO-CAN-DO

CEL-CAN-DO is a new KARATE STYLE.
CEL means CELL (Dungeon)
CAN is the WAY
DO means TEMPLE

MOOR INFO INGLISCH :
SLOMIBO-CEL-KAN-DO ( 1/7 and 2/7)

DE KARATE BOB FILM INDEX

CEL-KAN-DO
of
SLOMIBO-KAN-DO

CEL-KAN-DO is een nieuwe KARATESTIJL.
CEL betekent CEL (KERKER)
KAN betekent De WEG
DO betekent TEMPEL

meer info in Nederlands:
SLOMIBO-CEL-KAN-DO (3/7 en 4/7)

CEL-KAN-DO ili SLOMIBO-KAN-DO ..Sta je CEL-KAN-DO?

VIDITE VISE NA SRBSKOM :
SLOMIBO-CEL-KAN-DO (5/7 i 6/7)

http://nl.youtube.com/profile_videos?user=LATELIERDELALIBERTE

 
 
 

==================

===

 

DE BOULEVARD VAN GEMISTE KANSEN (2)   LIBERTY OF THE PRESS = ISBN 978-74724-07-4

 

KLACHT DVD

KLAHT - DVD FILM - OF THE IRIS DE VRIES

THE KARATE BOB 1001 DAN (2)

 

 
Adres:
 
KARATE EUROPE
Postbus 16621
1001 RC  Amsterdam
Nederland – Europe
 

Advertisements
This entry was posted in A NEW KARATE STYLE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s